ขอเชิญชวนมนุษย์ทุกท่านร่วมงาน

All human beings are invited to join

 

การแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2561)”

The 4th Round-the-World Swimming Contest (2018)

 

วันเวลา: เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00 – 16:00 น.

Date and time: Saturday 11 August 2018, Noon – 4 PM

 

สถานที่: อนุสาวรีย์รวมโลก บ้านแกงเลี้ยว อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

Venue: United World Monument, Kaeng Liew village, Muangchan district, Si Sa Ket province, Thailand.

 

ประเภทการแข่งขัน: 6 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุ (ชาย-หญิง), บุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง), เด็ก (ชาย-หญิง)

Categories: 6 categories => Senior (Male-Female), Adult (M-F), Kid (M-F)

 

รางวัลสำหรับแต่ละประเภท: ชนะเลิศ 200, อันดับสอง 150, อันดับสาม 100 บาท

Prizes for each category: Top winner 200, 2nd winner 150, 3rd winner 100 baht

พร้อมรางวัลปลอบใจรางวัลละ 20 บาท อีก 50 รางวัล

Many complimentary awards are available.

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน: ผู้อาวุโส 50 ปีขึ้นไป, บุคคลทั่วไป 15-50 ปี, เด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี; สุขภาพแข็งแรง

Qualifications of competitors: Senior > 50 yrs, Adult 15–50 yrs, Kid < 15 yrs;

All competitors should be healthy.

 

รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทระหว่างเวลา 12:00 – 13:00 .

Registration time for competitors: 12:00 – 13:00

 

ผู้ร่วมงานสามารถเล่นน้ำในมหาสมุทรรอบโลกในช่วงที่ไม่ได้มีการแข่งขันตามอัธยาศัย

All participants can play water in the Monument's ocean together.

 

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการผู้ร่วมงานทุกท่านฟรีตลอดงาน

Food & drinks are available for free throughout the event.

 

ดำเนินงานโดย: ชมรมรวมโลก” (ติดต่อสอบถามได้ทางเพจใน Facebook)

Organized by: “World Unification Club” (please contact us on Facebook page)

 

ขอขอบคุณ: ผู้สนับสนุนเงินรางวัลปีนี้ ได้แก่  ธนน พุทธรักษ์, จุติพร พัดชู, ทักษพร สังข์ศิริ, ปัณฑิตา ชมเดช, วิศเวศ มั่งคั่ง, ธรณินทร์ สุกานันท์, วรพรรณ หิมพานต์, กานต์ หงษ์ทอง, ครอบครัวใจดี, ประธานาธิบดีโลกจิตอาสา, ชมรมรวมโลก

Big Thanks to sponsors: Tanon Phuttarak, Jutiporn Padchoo, Taksaporn Sangsiri, Pantita Chomdej, Wissawes Mangkhang, Thoranin Sukanan, Woraphun Himmapan, Karn Hongtong, Jaidee Family, Volunteer World President Kongjak, World Unification Club

 

Photos of

 

The 3rd Round-the-World Swimming Contest (5 Aug 2017)

 

อัลบั้มภาพงานแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก ครั้งที่ 3 วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ อนุสาวรีย์รวมโลก 

is available at  (ดูได้ที่)

 

https://www.facebook.com/pg/WorldUnificationClub/photos/?tab=album&album_id=1285285324913518

 

 

 

 

You are invited to sponsorThe 3rd Round the World Swimming Contest 2017

To organize this great event, World Unification Club needs a total donation of 3,000 baht (less than 100 US dollar.  

The total budget for this event is expected to be around 5,000 baht, which is for:

 - Big prizes for 3 top winners of Senior, General, Kid – male and female categories; with a total of 3,000 baht

 - Small prizes for all contestants who don’t win big prizes (probably around 25 of them) for 20 baht each; with a total of 500 baht

 - Food and service persons, with a total of 1,500 baht 

 

World Unification Club already has 2,000 baht (from the Coordinator, Mr. Kongjak Jaidee, who received this amount from Thai tax payers as a rice farmer.)   

Thus we need a donation of only 3,000 baht. (PayPal is accepted.)

However, we have conditions for the donation as follows.  

1. The donator must not have any difficulties in making the donation. 

2. The donator must be willing to express name openly. 

3. Maximum amount for each donator is 500 baht (so that we have multiple donators and no one takes too much burden with this event.) 

4. Minimum amount for each donator is 20 baht (so that the list of donators is not too long.)

 

Remark

* To donate, please contact World Unification Club or our main coordinator, Mr. Kongjak Jaidee,  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FB: GoodJai, Tel. 084-7043345. After a confirmation of donation is made, your name and amount will be listed in the “ชมรมรวมโลก World Unification Clubpage.

** After receiving a total of 3,000 baht, donation will no longer be accepted. 

*** Donation is open only until July 28th. (Because we expect to set the date and plan of the event within the first week of August. You have time to make a decision about 10 days.)

**** If the total donation amount is less than 3,000 baht, World Unification Club will not organize the Swimming Contest. Instead, it will organize a “Round-the-World Swimming & Picnicking”, when participants receive free food, but no prize is given to swimmers. In this case, donators who have paid can ask for a refund.   

***** If the total donation amount reaches 3,000 baht, the Round-the-World Swimming Contest will certainly be held. Donators may join the contest as they wish. 

 

Objectives of the event

- To illustrate the changed world after the unification by showing that, suppose the whole world is borderless and all humans live with love, we all will be able to travel around the world freely and safely, and might be able to truly swim or sail around the world. 

- To publicize the concept of world unification to local people (most participants) and others around the world (via Facebook Live, YouTube, etc.)

 

++++ World Unification Club consists of individuals who aim to see all human beings love and have good will toward all others, to see all humans being able to travel to any public land around the globe without a need of any visa or passport, and to no longer see any human societies set up any armies to fight with others of this same human race. 

++++ World Unification Club organizes several activities toward this goal in a peaceful way via campaigning and publicizing mainly. We will continue promoting the idea until most people in the world agree and ask for world unification, and the idea of separating humans into nation states is no longer accepted. 

 

 

 

*****************************************

 

Updated info: At 8:40 AM, July 22nd, 2017, we now have reached the total donation of 3,000 baht from 12 donators. Donation is now closed. Thank you very much. 

 

ชมรมรวมโลก ขอเชิญร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุน "การแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก ครั้งที่ 3 (ประจำปี 2560)"

 

ชมรมรวมโลกต้องการเงินบริจาคจำนวน 3,000 บาท

 

งานนี้คาดว่าจะใช้งบรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 บาท แบ่งเป็น

- เงินรางวัลผู้ชนะ 3 อันดับแรก ประเภทผู้สูงอายุ, บุคคลทั่วไป, เด็ก โดยแยกเป็นชายและหญิง รวม 3,000 บาท

- เงินรางวัลปลอบใจผู้ร่วมแข่งขันที่ไม่ชนะทุกท่าน คนละ 20 บาท ประมาณ 25 คน รวม 500 บาท

- เงินค่าอาหารและค่าจ้างคนดูแลเรื่องอาหาร รวม 1,500 บาท

 

ชมรมรวมโลกมีเงินอยู่แล้ว 2,000 บาท (จากผู้ประสานงานชมรมฯ กงจักร ใจดี ซึ่งได้เงินจำนวนนี้มาจากภาษีประชาชนไทยที่มอบให้เป็นค่าช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าว)

จึงต้องการรับเงินบริจาคเป็นจำนวน 3,000 บาท

 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการรับบริจาคดังนี้

1. ผู้บริจาคต้องเป็นผู้ที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ .. ไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่าบริจาค

2. ผู้บริจาคต้องประสงค์จะออกนาม .. ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนอย่าบริจาค

3. บริจาคได้สูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน (เพื่อให้มีผู้ร่วมบริจาคหลายๆท่าน และไม่เป็นภาระแก่ท่านใดท่านหนึ่งเกินไป)

4. บริจาคขั้นต่ำ 20 บาท (เพื่อความสะดวกในการทำโปสเตอร์รายนามผู้บริจาค .. กล่าวคือ จำนวนผู้บริจาคสูงสุดจะได้มีไม่เกิน 150 คน)

 

หมายเหตุ

* ติดต่อบริจาคที่เพจชมรมฯ หรือที่ผู้ประสานงานชมรมรวมโลก นายกงจักร ใจดี E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FB: GoodJai, Tel. 084-7043345 .. หลังจากมีการโอนเงินหรือยืนยันว่าจะบริจาคแน่นอน จะมีการแจ้งรายชื่อและยอดบริจาคที่เพจ ชมรมรวมโลก World Unification Club”

** เมื่อชมรมรวมโลกได้รับเงินบริจาคครบ 3,000 บาทแล้ว จะหยุดรับบริจาคทันที

*** รับบริจาคถึงวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น (เพราะคาดว่าจะต้องเร่งกำหนดวันจัดงานและรูปแบบงานภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม .. เริ่มโพสต์รับบริจาคนี้วันที่ 17 ก.ค. ผู้ประสงค์บริจาคมีเวลาตัดสินใจประมาณ 10 วัน)

**** หากได้รับเงินบริจาคไม่ถึง 3,000 บาท ชมรมรวมโลกจะงดจัดการแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก แต่จะเปลี่ยนเป็นจัดงาน "ปิคนิคเล่นน้ำรอบโลก" โดยมีอาหารเลี้ยงผู้รวมงานฟรี แต่จะไม่มีเงินรางวัลให้ผู้ที่ต้องการแข่งขันว่ายน้ำ

ในกรณีที่ไม่มีการจัดแข่งขันว่ายน้ำนี้ ผู้ที่โอนเงินบริจาคมาแล้วสามารถขอรับเงินที่บริจาคมาคืนได้ หรือจะยกเงินบริจาคนั้นให้ชมรมรวมโลกเพื่อจัดหาอาหารเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร่วมงานก็ได้

***** หากยอดบริจาครวมมีถึง 3,000 บาท การจัดการแข่งขันว่ายน้ำรอบโลกจะมีขึ้นแน่นอน ซึ่งผู้บริจาคจะเข้าร่วมแข่งด้วยหรือไม่ก็ได้

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

- เพื่อสื่อถึงโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการรวมโลก โดยเน้นให้เห็นว่า หากโลกทั้งใบไร้พรมแดนและผู้คนอยู่อย่างรักใคร่กัน เราจะสามารถท่องเที่ยวรอบโลกได้อย่างเสรีและปลอดภัย จนอาจถึงขั้นว่ายน้ำรอบโลกได้

- เพื่อให้แนวคิดรวมโลกเป็นที่รับรู้ในหมู่คนท้องถิ่น (ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่) และคนทั่วโลก (ผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์, YouTube, ฯลฯ)

 

++++ ชมรมรวมโลก คือ การรวมตัวของผู้ที่มุ่งหวังอยากเห็นมนุษย์ทั้งโลกรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน, มนุษย์ทั้งโลกสามารถท่องเที่ยวไปในพื้นที่สาธารณะทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือพาสปอร์ตใดๆ, มนุษย์ทั้งโลกไม่มีการก่อตั้งกองกำลังขึ้นมารบราฆ่าฟันกัน (กล่าวคือ ไม่มีกองทัพใดๆอย่างที่มีอยู่ในทุกวันนี้)

++++ ชมรมรวมโลก ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสู่จุดหมายนี้ ด้วยแนวทางสันติ และใช้วิธีการรณรงค์เป็นหลัก จนกว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเห็นด้วย และมีการเรียกร้องทั่วโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การแบ่งแยกกันออกเป็นประเทศต่างๆของมนุษยชาติหมดไป ได้ในที่สุด

 

 

--------------------------------------------------------------

 

อัพเดท .. ณ 21:00 น. วันที่ 21 ก.ค. 2560   มีผู้บริจาคแล้ว 11 ท่าน  ยอดเงินรวม 2979 บาท .. ยังคงต้องการแค่ 21 บาทเท่านั้น