ชมรมรวมโลก ขอเชิญร่วมเป็นสปอนเซอร์สนับสนุน "การแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก ครั้งที่ 3 (ประจำปี 2560)"

 

ชมรมรวมโลกต้องการเงินบริจาคจำนวน 3,000 บาท

 

งานนี้คาดว่าจะใช้งบรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,000 บาท แบ่งเป็น

- เงินรางวัลผู้ชนะ 3 อันดับแรก ประเภทผู้สูงอายุ, บุคคลทั่วไป, เด็ก โดยแยกเป็นชายและหญิง รวม 3,000 บาท

- เงินรางวัลปลอบใจผู้ร่วมแข่งขันที่ไม่ชนะทุกท่าน คนละ 20 บาท ประมาณ 25 คน รวม 500 บาท

- เงินค่าอาหารและค่าจ้างคนดูแลเรื่องอาหาร รวม 1,500 บาท

 

ชมรมรวมโลกมีเงินอยู่แล้ว 2,000 บาท (จากผู้ประสานงานชมรมฯ กงจักร ใจดี ซึ่งได้เงินจำนวนนี้มาจากภาษีประชาชนไทยที่มอบให้เป็นค่าช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าว)

จึงต้องการรับเงินบริจาคเป็นจำนวน 3,000 บาท

 

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขในการรับบริจาคดังนี้

1. ผู้บริจาคต้องเป็นผู้ที่มีเงินเหลือกินเหลือใช้ .. ไม่มีเงินเหลือกินเหลือใช้อย่าบริจาค

2. ผู้บริจาคต้องประสงค์จะออกนาม .. ไม่กล้าเปิดเผยตัวตนอย่าบริจาค

3. บริจาคได้สูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อท่าน (เพื่อให้มีผู้ร่วมบริจาคหลายๆท่าน และไม่เป็นภาระแก่ท่านใดท่านหนึ่งเกินไป)

4. บริจาคขั้นต่ำ 20 บาท (เพื่อความสะดวกในการทำโปสเตอร์รายนามผู้บริจาค .. กล่าวคือ จำนวนผู้บริจาคสูงสุดจะได้มีไม่เกิน 150 คน)

 

หมายเหตุ

* ติดต่อบริจาคที่เพจชมรมฯ หรือที่ผู้ประสานงานชมรมรวมโลก นายกงจักร ใจดี E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., FB: GoodJai, Tel. 084-7043345 .. หลังจากมีการโอนเงินหรือยืนยันว่าจะบริจาคแน่นอน จะมีการแจ้งรายชื่อและยอดบริจาคที่เพจ ชมรมรวมโลก World Unification Club”

** เมื่อชมรมรวมโลกได้รับเงินบริจาคครบ 3,000 บาทแล้ว จะหยุดรับบริจาคทันที

*** รับบริจาคถึงวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เท่านั้น (เพราะคาดว่าจะต้องเร่งกำหนดวันจัดงานและรูปแบบงานภายในสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม .. เริ่มโพสต์รับบริจาคนี้วันที่ 17 ก.ค. ผู้ประสงค์บริจาคมีเวลาตัดสินใจประมาณ 10 วัน)

**** หากได้รับเงินบริจาคไม่ถึง 3,000 บาท ชมรมรวมโลกจะงดจัดการแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก แต่จะเปลี่ยนเป็นจัดงาน "ปิคนิคเล่นน้ำรอบโลก" โดยมีอาหารเลี้ยงผู้รวมงานฟรี แต่จะไม่มีเงินรางวัลให้ผู้ที่ต้องการแข่งขันว่ายน้ำ

ในกรณีที่ไม่มีการจัดแข่งขันว่ายน้ำนี้ ผู้ที่โอนเงินบริจาคมาแล้วสามารถขอรับเงินที่บริจาคมาคืนได้ หรือจะยกเงินบริจาคนั้นให้ชมรมรวมโลกเพื่อจัดหาอาหารเพิ่มเติมให้แก่ผู้ร่วมงานก็ได้

***** หากยอดบริจาครวมมีถึง 3,000 บาท การจัดการแข่งขันว่ายน้ำรอบโลกจะมีขึ้นแน่นอน ซึ่งผู้บริจาคจะเข้าร่วมแข่งด้วยหรือไม่ก็ได้

 

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

- เพื่อสื่อถึงโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดการรวมโลก โดยเน้นให้เห็นว่า หากโลกทั้งใบไร้พรมแดนและผู้คนอยู่อย่างรักใคร่กัน เราจะสามารถท่องเที่ยวรอบโลกได้อย่างเสรีและปลอดภัย จนอาจถึงขั้นว่ายน้ำรอบโลกได้

- เพื่อให้แนวคิดรวมโลกเป็นที่รับรู้ในหมู่คนท้องถิ่น (ผู้ร่วมงานส่วนใหญ่) และคนทั่วโลก (ผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์, YouTube, ฯลฯ)

 

++++ ชมรมรวมโลก คือ การรวมตัวของผู้ที่มุ่งหวังอยากเห็นมนุษย์ทั้งโลกรักใคร่ปรารถนาดีต่อกัน, มนุษย์ทั้งโลกสามารถท่องเที่ยวไปในพื้นที่สาธารณะทั่วโลกได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือพาสปอร์ตใดๆ, มนุษย์ทั้งโลกไม่มีการก่อตั้งกองกำลังขึ้นมารบราฆ่าฟันกัน (กล่าวคือ ไม่มีกองทัพใดๆอย่างที่มีอยู่ในทุกวันนี้)

++++ ชมรมรวมโลก ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อมุ่งสู่จุดหมายนี้ ด้วยแนวทางสันติ และใช้วิธีการรณรงค์เป็นหลัก จนกว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเห็นด้วย และมีการเรียกร้องทั่วโลกจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ การแบ่งแยกกันออกเป็นประเทศต่างๆของมนุษยชาติหมดไป ได้ในที่สุด

 

 

--------------------------------------------------------------

 

อัพเดท .. ณ 21:00 น. วันที่ 21 ก.ค. 2560   มีผู้บริจาคแล้ว 11 ท่าน  ยอดเงินรวม 2979 บาท .. ยังคงต้องการแค่ 21 บาทเท่านั้น