Report of the 1st World Unification Activists Workshop

 The report with some photos is available in PDF format from this link: http://www.weloveourworld.com/WUAW_1st/Report_of_the_1st_World_Unification_Activists_Workshop_GJ_Eng_with_pic.pdf 

 

 

รายงานผลการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก” ครั้งที่ 1

ดูรายงานการประชุมพร้อมรูปภาพในเอกสารแบบ PDF ได้จากลิงค์นี้ครับ: http://www.weloveourworld.com/WUAW_1st/Report_of_the_1st_World_Unification_Activists_Workshop_GJ_Thai_with_pic.pdf 

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1”

The 1st World Unification Activists Workshop

 

หลักการและเหตุผลในการจัดงาน

โลกที่ชาวโลกแบ่งแยกประเทศกันอยู่อย่างทุกวันนี้ ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการต่อมวลมนุษยชาติ  โดยปัญหาที่ชัดเจนที่สุด 2 ประการก็คือ สงคราม และการทำให้มนุษย์ขาดเสรีภาพที่จะท่องเที่ยวอย่างเสรีรอบโลก นั่นเพราะแต่ละประเทศต่างก็มีกองกำลังทหาร และต้องการป้องกันปัญหาจากคนที่ไม่ใช่พลเมืองของตน   ไม่เพียงเท่านั้น ผลที่ตามมาก็คือปัญหาสังคมมากมาย สาเหตุก็เป็นเพราะแต่ละประเทศมุ่งจะเอาชนะกัน แล้วทีนี้ก็ปลูกฝังเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ซึ่งนี่ไม่ใช่ความจริง แต่ละประเทศประกอบด้วยผู้คนหลากหลายและไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนกับคนชาติอื่น แต่ละประเทศไม่คิดจะปลูกฝังความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ซึ่งก็คือคนทั้งโลก   ผลจึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้สำนึกเรื่องการควรให้ความรักต่อมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด   และเมื่อปราศจากความรักต่อกัน ผู้คนและองค์กรต่างๆ ก็ทำร้ายกัน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา    เท่านั้นยังไม่พอ ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นผลสืบเนื่องจากการแบ่งแยกประเทศด้วย เพราะประเทศต่างๆใช้ทรัพยากรมากมายในการสร้างและทดลองอาวุธ อีกทั้งการแบ่งแยกกันยังทำให้มนุษย์ขาดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาระดับโลก  ด้วยเหตุนี้ การรวมโลก – กระบวนการที่จะสลายกองกำลังทหารและพรมแดนของทุกประเทศ แล้วส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติผ่านการก่อตั้งรัฐสภาโลก – จึงต้องได้รับการรณรงค์จนบรรลุผลสำเร็จเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้  ทุกประเทศจะต้องถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะได้มีสันติภาพอันถาวรและมีเสรีภาพอย่างไร้พรมแดนบนโลกที่ถูกเรียกขานได้อย่างเต็มปากว่าเป็น ‘โลกของเรา (พลเมืองโลก ซึ่งก็คือมนุษย์ทุกคน)’ จริงๆ  

ด้วยข้อดีที่ชัดเจนเหล่านี้ของการรวมโลก จึงทำให้มีนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าทั่วโลกกำลังพยายามด้วยแนวทางอันหลากหลายที่จะทำให้บรรลุซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นของมนุษย์โลก   อย่างไรก็ตาม นักกิจกรรมเหล่านี้ยังต้องทุ่มเทต่อไปอีกมากเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาจากระบบของการแบ่งชาติ       จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของเราเหล่านักกิจกรรมรวมโลก  นั่นก็คือ สันติภาพ เสรีภาพ และความรักสามัคคีของมนุษย์ทั้งโลก      ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1” นี้ จึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่อยากเป็นคนที่มีส่วนช่วยรวมโลก ได้รวมพลกัน, ได้แบ่งปันประสบการณ์กัน, ได้แลกเปลี่ยนถกเถียงกัน, และได้ระดมสมองเพื่อคิดหากิจกรรมอันมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลต่อภารกิจรวมโลก      

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการรวมพลสำหรับคนที่ต้องการจะรวมชาวโลกเป็นหนึ่งเดียว 

- เพื่อให้นักกิจกรรมรวมโลกได้พบปะกัน,   แสดงเจตนารมณ์,  แลกเปลี่ยนความคิด, ให้กำลังใจแก่กัน,   และ ระดมสมองเพื่อคิดหากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่อไป   

- เพื่อทำให้เกิดโครงข่ายอันเข้มแข็งของเหล่า ‘คนรวมโลก’ 

- เพื่อประกาศเจตนารมณ์รวมโลกของผู้เข้าร่วมให้คนทั้งโลกได้รับรู้  

- เพื่อเป็นแบบอย่างของการจัดงานในลักษณะนี้ทั่วโลก  

- เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและดึงดูด ‘คนรวมโลก’ รายใหม่ๆ   

- เพื่อเขยิบเข้าใกล้ฝันแห่งการรวมโลก และฝันสูงสุดแห่งสภาวะที่มนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่กันอย่างเป็นสุข    

 

วันที่: เสาร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 

สถานที่: ศาลารวมโลก และ อนุสาวรีย์รวมโลก    อ. เมืองจันทร์ (ใกล้ๆกับ อ. อุทุมพรพิสัย) จ. ศรีสะเกษ     

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วม: จำกัดไม่เกิน 20 คน (ไม่รวมทีมผู้จัดงาน) เนื่องด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่และผู้ดูแล  

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม (คนรวมโลก)

- ใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ในโลกหนึ่งเดียวอันกว้างใหญ่ที่ไร้พรมแดนแบ่งกั้นประเทศ  

- ต้องการที่จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการสร้างสันติภาพโลกและการทำให้เกิดเสรีภาพในการเดินทางทั่วโลก 

- เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทุกคน และสำนึกในความเป็นมนุษย์เหมือนกันของคนทุกประเทศ

  - เคยทำกิจกรรมบางอย่าง (จะใหญ่หรือเล็กก็ได้) ที่มีส่วนช่วยรวมชาวโลกให้รักใคร่กันมากขึ้น

 

ค่าร่วมกิจกรรม

- 1,000 บาท หรือ 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.042 Bitcoin ต่อคน (สำหรับผู้ที่ต้องการที่พักและรถรับส่งด้วย)*  

- 300 บาท หรือ 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 0.014 Bitcoin ต่อคน (สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่พักและรถรับส่ง)** 

 

* ราคา 1,000 บาทต่อคน รวมถึง ค่าบริการรับและส่ง ระหว่างสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสาร (รถทัวร์) อำเภออุทุมพรพิสัย กับ อนุสาวรีย์รวมโลก,  ค่าบริการรับส่งระหว่างโรงแรม/โฮมสเตย์ กับ อนุสาวรีย์รวมโลก,  ค่าที่พัก 2 คืน ในโรงแรมแบบรีสอร์ท (พักห้องเดี่ยว) หรือจะพักแบบโฮมสเตย์ก็ได้ (มีห้องนอนส่วนตัว แต่อาจต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับเจ้าของบ้าน), ค่าอาหารมื้อเช้า 1 มื้อ, ค่าอาหารมื้อเที่ยง 2 มื้อ, ค่าอาหารมื้อเย็น 1 มื้อ, ร่วมคอนเสิร์ตรวมโลกฟรี, เสื้อรวมโลกฟรี 1 ตัว, และ สื่อประกอบการนำเสนอของผู้บรรยาย 

 

** ราคา 300 บาทต่อคน  ต้องเดินทางมาเอง  หาที่พักเอง  โดยยังคงได้รับแจกเสื้อรวมโลกฟรี ร่วมคอนเสิร์ตรวมโลก ฟรี  และรับประทานอาหารทุกมื้อ ฟรี    

 

การชำระเงิน: ผู้เข้าร่วมสามารถชำระเงินจองร่วมงานล่วงหน้าได้ทาง PayPal หรือ Bitcoin หรือโดยโอนเงินระหว่างบัญชี (ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กรุงไทย)  โดยควรโอนเงินไม่เกินวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560       ผู้สนใจจะจองเข้าร่วม โปรดติดต่อผู้ประสานงาน (กงจักร  ใจดี) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่ว่างและรายละเอียดในการโอนเงิน  

 

ผู้จัดงาน: ชมรมรวมโลก (World Unification Club)  ซึ่งเป็นชมรมของอาสาสมัครที่ทำกิจกรรมรวมโลกเล็กๆน้อยๆในวาระต่างๆตามโอกาสอำนวย  และช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักกิจกรรมทั้งหลายทั่วโลกให้ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายแห่งการรวมชาวโลกเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นการรณรงค์ขององค์กรใดด้วยแนวทางใด   เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่: www.WeLoveOurWorld.com 

 

 

ผู้ประสานงาน:  กงจักร  ใจดี,    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,     Facebook: Kongjak Jaidee (คนรวมโลก),    เว็บไซต์ส่วนตัว: www.GoodJai.com 

 

เช็คยอดและรายชื่อผู้จองเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่: www.WeLoveOurWorld.com/WUA_Workshop_1st.htm   

 

  

กำหนดการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1”

 

เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เช้าตรู่ => ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาถึงสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย (หรือที่ใกล้เคียง), ผู้จัดงานรับไปส่งที่รีสอร์ทตามที่ผู้เข้าร่วมได้เลือกไว้, จัดหาอาหารเช้าให้ทาน, และให้พักผ่อนที่รีสอร์ทก่อน 

 

10:00  => ผู้จัดงานพาผู้เข้าร่วมไปที่อนุสาวรีย์รวมโลก

11:00 => คณะผู้จัดงานทักทาย ให้การต้อนรับ และแจกเสื้อรวมโลก

12:00 – 13:00 => ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง 

13:00 – 15:00 => การนำเสนอเรื่อง “World Party (พรรคชาวโลก)” โดย Mr. Toshio Suzuki  (จาก World Government Institute, ญี่ปุ่น)

15:00 – 16:00 => การนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมรวมโลกในอดีตและที่วางแผนจะทำในอนาคตของผู้เข้าร่วมแต่ละราย  

16:00 – 17:00 => ผู้เข้าร่วมระดมสมองคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันรุ่งขึ้น และกิจกรรมที่จะทำร่วมกันต่อๆไปในอนาคต

17:00 - 18:00 => พากันท่องเที่ยวอย่างไร้พรมแดนรอบอนุสาวรีย์รวมโลก, ถ่ายรูปหมู่ 

   

18:00 – 19:00 => รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ

19:00 – 22:00 => คอนเสิร์ตรวมโลก (ครั้งที่ 3) ที่อนุสาวรีย์รวมโลก  ***   

* ผู้ร่วมงานสามารถออกจากคอนเสิร์ตเพื่อกลับที่พักได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ  ขอเพียงแจ้งแก่ผู้ประสานงาน  

 

 

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

6:00 – 11:00 => มีอาหารเช้าไปส่งให้ที่รีสอร์ท  (ผู้เข้าร่วมที่ประสงค์จะกลับตั้งแต่เช้า โปรดแจ้งต่อผู้จัดงานให้ไปรับ)  

11:00 => เช็คเอาท์เก็บของออกจากรีสอร์ท 

12:00 => ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในร้านอาหาร  ต่อด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันตามที่ได้พูดคุยตกลงกันเมื่อวาน (ตัวอย่างเช่น จัดทัวร์รวมโลก เดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมกับโปรโมทแนวคิดรวมโลก)  

* โปรแกรมและตารางเวลาสามารถยืดหยุ่นได้    

 

 

หมายเหตุ

 

- ทุกกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดสดทาง Facebook ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

- ภาษาหลักที่ใช้ในการประชุมคือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ปนลาว อิอิ)

- รถไฟออกจากกรุงเทพมาถึงสถานีอุทุมพรพิสัย เวลา 13:01, 16:34, 18:18, 01:52, 04:44, 05:54, และ 08:26 น.  [ใช้เวลาตั้งแต่ 7 ถึง 10 ชั่วโมง  แล้วแต่ขบวนและอาจมีการเสียเวลา]

- รถไฟที่จะไปกรุงเทพ ออกจากสถานีอุทุมพรพิสัย เวลา 8:48, 10:14, 15:48, 18:19, 19:22, 19:49, และ 20:46 น.

- รถบัส (รถทัวร์) ระหว่าง อุบลราชธานี (หรือศรีสะเกษ) กับ กรุงเทพ ปกติแล้วจะมาจอดที่อำเภออุทุมพรพิสัย แถวๆ สี่แยกไฟแดง ถนนสาย 226  (ใกล้กับห้าง Tesco Lotus) ตอนเช้าและตอนเย็น    ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

- สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์รวมโลกประมาณ 100 กม.  มีรถไฟและรถบัสรับส่งผู้โดยสารระหว่าง จ.อุบลราชธานี กับ อ.อุทุมพรพิสัย ให้เลือกได้หลายขบวน  (ถ้านั่งแท็กซี่จะประมาณ 1,000 บาท)

 

แผนที่การเดินทางจาก สถานีรถไฟดอนเมือง มา อนุสาวรีย์รวมโลก

 

 

 

 

                                            

If you want to travel around the world without visa/passport,

and aim to stop all wars among humans, you are welcome to join

“The 1st World Unification Activists Workshop”

 

หากท่านต้องการให้มนุษย์เที่ยวได้รอบโลกโดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือพาสปอร์ต

และมุ่งหมายจะหยุดยั้งสงครามระหว่างมนุษย์ด้วยกัน       ขอเชิญร่วมงาน

รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1

 

Saturday 11th - Sunday 12th February 2017

at United World Monument, Sisaket Province, Thailand

 (Lat: 15.200364° North, Long: 104.017653° East)

 

เสาร์ที่ 11 อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

ที่ อนุสาวรีย์รวมโลก  จ. ศรีสะเกษ 

(ละติจูด: 15.200364° N,  ลองจิจูด: 104.017653° E)

 

ü  Meet the guest speaker,  Mr. Toshio Suzuki    from    World Government Institute,   Japan

ü  พบวิทยากรรับเชิญ         คุณ Toshio Suzuki     แห่ง     สถาบันรัฐบาลโลก     จาก ญี่ปุ่น

 

« Limited to 20 participants only 

« รับผู้เข้าร่วมเพียง 20 ท่าน เท่านั้น  

 

µ Only 30 US$/person (covers private hotel room, shuttle services, food, United World concert, etc.)   

µ ค่าร่วมงานเพียงท่านละ 1,000 บาท (สำหรับ ค่าโรงแรม 1 ห้องส่วนตัว, บริการรับส่ง, อาหาร, คอนเสิร์ตรวมโลก, ฯลฯ)

 

For details please visit (ดูรายละเอียดที่): www.WeLoveOurWorld.com

 

Organized by (จัดโดย): “ชมรมรวมโลก World Unification Club”  https://www.facebook.com/WorldUnificationClub 

 

Contact person (สนใจโปรดติดต่อ): Mr. Kongjak  Jaidee (กงจักร  ใจดี)                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                               https://www.facebook.com/GoodJa

 

 

 

 

 

 

 

Let’s come to help unify our world.

โลกไร้ปึกแผ่น, ผ่านแดนยุ่งยาก ==> รวมโลกสิ !!

ด้วยการร่วมงาน

 

 

The 1st World Unification Activists Workshop

รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1

 

11-12 February 2017

at United World Monument, Sisaket Province, Thailand

 

 

11-12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

ที่ อนุสาวรีย์รวมโลก  จ. ศรีสะเกษ 

 

 

µ Only 30 US$/person (For a private hotel room, pickup services, all meals, United World Concert, United World T-shirt, etc.)   

µ ค่าร่วมงานท่านละ 1,000 บาท (สำหรับ ค่าโรงแรม 1 ห้องส่วนตัว, บริการรับส่ง, อาหารทุกมื้อ, คอนเสิร์ตรวมโลก, เสื้อยืดรวมโลก, ฯลฯ)

 

«  Limited to 20 participants only 

«  รับผู้เข้าร่วมเพียง 20 ท่าน เท่านั้น  

 

For details please visit (ดูรายละเอียดที่): www.WeLoveOurWorld.com

 

Contact: “ชมรมรวมโลก World Unification Club”  https://www.facebook.com/WorldUnificationClub 

               Kongjak  Jaidee (กงจักร  ใจดี)        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                     

 

 

 

 

 

 

The world is still full of problems!!

r wars, r refugees, r military costs, r bordered world, r hatred among humans, r terrorists, r poverty, r climate change, etc.    

 

โลกยังเต็มด้วยปัญหา!!

r สงคราม, r ผู้ลี้ภัย, r งบการทหาร, r ขาดเสรีภาพเดินทางรอบโลก, r ผู้คนเกลียดชังกัน, r ภัยก่อการร้าย, r ความยากจน, r โลกร้อน ฯลฯ  

 

Is it right? .. L that we separate the same earth surface with arbitrary borders? ...      L that we separate same human species with nationality?

 

มันถูกอยู่หรือ???? ..  L ผืนโลกเดียวกัน แต่แบ่งพื้นที่ประเทศกันอย่างนี้ ….    L  คนเหมือนกัน แต่แบ่งเชื้อชาติและเตรียมทำสงครามกันอย่างนี้

  

How to solve? è Unify our world!!

แก้ไขอย่างไรดี è รวมโลกสิ!!

                                                  

                                                     

You are invited to help unify humans and nations into one world by joining “The 1st World Unification Activists Workshop”

 

ขอเชิญคนรักโลกช่วยกันรวมชาวโลกและรวมทุกประเทศบนโลกเป็นหนึ่งเดียว ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1

 

Saturday 11th - Sunday 12th February 2017 at United World Monument, Mueang Chan District, Si Sa Ket Province, Thailand

 (Lat: 15.200364° North, Long: 104.017653° East)

 

เสาร์ที่ 11 อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ที่ อนุสาวรีย์รวมโลก บ้านแกงเลี้ยว อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ 

(ละติจูด: 15.200364° เหนือ,    ลองจิจูด: 104.017653° ตะวันออก)

 

ü  Meet and talk with other activists who also aim to change the world of wars and competition into the world of love and unity among humanity.

ü  พบปะเสวนากับคนคอเดียวกันผู้มุ่งหวังจะเปลี่ยนโลกแห่งการรบราฆ่าฟันแก่งแย่งแข่งขัน มาเป็นโลกแห่งความรักสามัคคีของมวลมนุษยชาติ

 

ü  Meet the guest speaker,  Mr. Toshio Suzuki                   from    World Government Institute,   Japan

ü  พบวิทยากรรับเชิญ         คุณ Toshio Suzuki                     แห่ง     สถาบันรัฐบาลโลก     จาก ญี่ปุ่น

 

ü  Sing and dance with the 3rd United World Concert

ü  พร้อมร่วมสังสรรค์กันในรูปแบบ คอนเสิร์ตรวมโลก

 

« Limited to 20 participants only. So, reserve your seat now.

« รับผู้เข้าร่วมเพียง 20 ท่านเท่านั้น .. แจ้งชื่อลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์ก่อน

 

« Participation fee: 30 US$/person (with hotel room & shuttle services) or 10 US$ (without hotel & pickup)

« ค่าเข้าร่วมท่านละ 1,000 บาท (พร้อมโรงแรมและรถรับส่ง) หรือ 300 บาท (ไม่ต้องการโรงแรมและรถรับส่ง)

 

For details please visit (ดูรายละเอียดที่): www.WeLoveOurWorld.com

 

Organized by (จัดโดย): “ชมรมรวมโลก World Unification Club”  https://www.facebook.com/WorldUnificationClub 

 

Contact person: Mr. Kongjak  Jaidee => This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โปรดสำรองการเข้าร่วมได้ที่ ผู้ประสานงาน: กงจักร  ใจดี   https://www.facebook.com/GoodJa

 

Come to brainstorm on how we can travel freely around the world, and how to end all wars among humans.

 

มาร่วมกันหาหนทาง ว่า  ทำอย่างไรเราจะเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างเสรีทั่วโลก และทำอย่างไรมนุษย์จะไม่ต้องรบกันเองอีกต่อไป