การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1”

The 1st World Unification Activists Workshop

 

หลักการและเหตุผลในการจัดงาน

โลกที่ชาวโลกแบ่งแยกประเทศกันอยู่อย่างทุกวันนี้ ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการต่อมวลมนุษยชาติ  โดยปัญหาที่ชัดเจนที่สุด 2 ประการก็คือ สงคราม และการทำให้มนุษย์ขาดเสรีภาพที่จะท่องเที่ยวอย่างเสรีรอบโลก นั่นเพราะแต่ละประเทศต่างก็มีกองกำลังทหาร และต้องการป้องกันปัญหาจากคนที่ไม่ใช่พลเมืองของตน   ไม่เพียงเท่านั้น ผลที่ตามมาก็คือปัญหาสังคมมากมาย สาเหตุก็เป็นเพราะแต่ละประเทศมุ่งจะเอาชนะกัน แล้วทีนี้ก็ปลูกฝังเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวของคนในชาติ ซึ่งนี่ไม่ใช่ความจริง แต่ละประเทศประกอบด้วยผู้คนหลากหลายและไม่ได้แตกต่างอย่างชัดเจนกับคนชาติอื่น แต่ละประเทศไม่คิดจะปลูกฝังความเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ ซึ่งก็คือคนทั้งโลก   ผลจึงทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ได้สำนึกเรื่องการควรให้ความรักต่อมนุษย์ด้วยกันทั้งหมด   และเมื่อปราศจากความรักต่อกัน ผู้คนและองค์กรต่างๆ ก็ทำร้ายกัน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา    เท่านั้นยังไม่พอ ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็เป็นผลสืบเนื่องจากการแบ่งแยกประเทศด้วย เพราะประเทศต่างๆใช้ทรัพยากรมากมายในการสร้างและทดลองอาวุธ อีกทั้งการแบ่งแยกกันยังทำให้มนุษย์ขาดความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาระดับโลก  ด้วยเหตุนี้ การรวมโลก – กระบวนการที่จะสลายกองกำลังทหารและพรมแดนของทุกประเทศ แล้วส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวของมนุษยชาติผ่านการก่อตั้งรัฐสภาโลก – จึงต้องได้รับการรณรงค์จนบรรลุผลสำเร็จเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้  ทุกประเทศจะต้องถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่มนุษย์ทุกคนจะได้มีสันติภาพอันถาวรและมีเสรีภาพอย่างไร้พรมแดนบนโลกที่ถูกเรียกขานได้อย่างเต็มปากว่าเป็น ‘โลกของเรา (พลเมืองโลก ซึ่งก็คือมนุษย์ทุกคน)’ จริงๆ  

ด้วยข้อดีที่ชัดเจนเหล่านี้ของการรวมโลก จึงทำให้มีนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าทั่วโลกกำลังพยายามด้วยแนวทางอันหลากหลายที่จะทำให้บรรลุซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นของมนุษย์โลก   อย่างไรก็ตาม นักกิจกรรมเหล่านี้ยังต้องทุ่มเทต่อไปอีกมากเพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาจากระบบของการแบ่งชาติ       จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายสูงสุดร่วมกันของเราเหล่านักกิจกรรมรวมโลก  นั่นก็คือ สันติภาพ เสรีภาพ และความรักสามัคคีของมนุษย์ทั้งโลก      ดังนั้น การประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1” นี้ จึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ที่อยากเป็นคนที่มีส่วนช่วยรวมโลก ได้รวมพลกัน, ได้แบ่งปันประสบการณ์กัน, ได้แลกเปลี่ยนถกเถียงกัน, และได้ระดมสมองเพื่อคิดหากิจกรรมอันมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลต่อภารกิจรวมโลก      

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการรวมพลสำหรับคนที่ต้องการจะรวมชาวโลกเป็นหนึ่งเดียว 

- เพื่อให้นักกิจกรรมรวมโลกได้พบปะกัน,   แสดงเจตนารมณ์,  แลกเปลี่ยนความคิด, ให้กำลังใจแก่กัน,   และ ระดมสมองเพื่อคิดหากิจกรรมที่มีประสิทธิภาพต่อไป   

- เพื่อทำให้เกิดโครงข่ายอันเข้มแข็งของเหล่า ‘คนรวมโลก’ 

- เพื่อประกาศเจตนารมณ์รวมโลกของผู้เข้าร่วมให้คนทั้งโลกได้รับรู้  

- เพื่อเป็นแบบอย่างของการจัดงานในลักษณะนี้ทั่วโลก  

- เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและดึงดูด ‘คนรวมโลก’ รายใหม่ๆ   

- เพื่อเขยิบเข้าใกล้ฝันแห่งการรวมโลก และฝันสูงสุดแห่งสภาวะที่มนุษย์ทุกคนบนโลกอยู่กันอย่างเป็นสุข    

 

วันที่: เสาร์ที่ 11 – อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

 

สถานที่: ศาลารวมโลก และ อนุสาวรีย์รวมโลก    อ. เมืองจันทร์ (ใกล้ๆกับ อ. อุทุมพรพิสัย) จ. ศรีสะเกษ     

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วม: จำกัดไม่เกิน 20 คน (ไม่รวมทีมผู้จัดงาน) เนื่องด้วยข้อจำกัดเกี่ยวกับสถานที่และผู้ดูแล  

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม (คนรวมโลก)

- ใฝ่ฝันที่จะได้อยู่ในโลกหนึ่งเดียวอันกว้างใหญ่ที่ไร้พรมแดนแบ่งกั้นประเทศ  

- ต้องการที่จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการสร้างสันติภาพโลกและการทำให้เกิดเสรีภาพในการเดินทางทั่วโลก 

- เคารพในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันทุกคน และสำนึกในความเป็นมนุษย์เหมือนกันของคนทุกประเทศ

  - เคยทำกิจกรรมบางอย่าง (จะใหญ่หรือเล็กก็ได้) ที่มีส่วนช่วยรวมชาวโลกให้รักใคร่กันมากขึ้น

 

ค่าร่วมกิจกรรม

- 1,000 บาท หรือ 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือ 0.042 Bitcoin ต่อคน (สำหรับผู้ที่ต้องการที่พักและรถรับส่งด้วย)*  

- 300 บาท หรือ 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือ 0.014 Bitcoin ต่อคน (สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการที่พักและรถรับส่ง)** 

 

* ราคา 1,000 บาทต่อคน รวมถึง ค่าบริการรับและส่ง ระหว่างสถานีรถไฟหรือสถานีรถโดยสาร (รถทัวร์) อำเภออุทุมพรพิสัย กับ อนุสาวรีย์รวมโลก,  ค่าบริการรับส่งระหว่างโรงแรม/โฮมสเตย์ กับ อนุสาวรีย์รวมโลก,  ค่าที่พัก 2 คืน ในโรงแรมแบบรีสอร์ท (พักห้องเดี่ยว) หรือจะพักแบบโฮมสเตย์ก็ได้ (มีห้องนอนส่วนตัว แต่อาจต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับเจ้าของบ้าน), ค่าอาหารมื้อเช้า 1 มื้อ, ค่าอาหารมื้อเที่ยง 2 มื้อ, ค่าอาหารมื้อเย็น 1 มื้อ, ร่วมคอนเสิร์ตรวมโลกฟรี, เสื้อรวมโลกฟรี 1 ตัว, และ สื่อประกอบการนำเสนอของผู้บรรยาย 

 

** ราคา 300 บาทต่อคน  ต้องเดินทางมาเอง  หาที่พักเอง  โดยยังคงได้รับแจกเสื้อรวมโลกฟรี ร่วมคอนเสิร์ตรวมโลก ฟรี  และรับประทานอาหารทุกมื้อ ฟรี    

 

การชำระเงิน: ผู้เข้าร่วมสามารถชำระเงินจองร่วมงานล่วงหน้าได้ทาง PayPal หรือ Bitcoin หรือโดยโอนเงินระหว่างบัญชี (ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กรุงไทย)  โดยควรโอนเงินไม่เกินวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560       ผู้สนใจจะจองเข้าร่วม โปรดติดต่อผู้ประสานงาน (กงจักร  ใจดี) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่ว่างและรายละเอียดในการโอนเงิน  

 

ผู้จัดงาน: ชมรมรวมโลก (World Unification Club)  ซึ่งเป็นชมรมของอาสาสมัครที่ทำกิจกรรมรวมโลกเล็กๆน้อยๆในวาระต่างๆตามโอกาสอำนวย  และช่วยส่งเสริมสนับสนุนนักกิจกรรมทั้งหลายทั่วโลกให้ก้าวเข้าใกล้เป้าหมายแห่งการรวมชาวโลกเป็นหนึ่งเดียว โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นการรณรงค์ขององค์กรใดด้วยแนวทางใด   เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่: www.WeLoveOurWorld.com 

 

 

ผู้ประสานงาน:  กงจักร  ใจดี,    E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,     Facebook: Kongjak Jaidee (คนรวมโลก),    เว็บไซต์ส่วนตัว: www.GoodJai.com 

 

เช็คยอดและรายชื่อผู้จองเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่: www.WeLoveOurWorld.com/WUA_Workshop_1st.htm   

 

  

กำหนดการในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลคนรวมโลก ครั้งที่ 1”

 

เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

เช้าตรู่ => ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาถึงสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย (หรือที่ใกล้เคียง), ผู้จัดงานรับไปส่งที่รีสอร์ทตามที่ผู้เข้าร่วมได้เลือกไว้, จัดหาอาหารเช้าให้ทาน, และให้พักผ่อนที่รีสอร์ทก่อน 

 

10:00  => ผู้จัดงานพาผู้เข้าร่วมไปที่อนุสาวรีย์รวมโลก

11:00 => คณะผู้จัดงานทักทาย ให้การต้อนรับ และแจกเสื้อรวมโลก

12:00 – 13:00 => ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง 

13:00 – 15:00 => การนำเสนอเรื่อง “World Party (พรรคชาวโลก)” โดย Mr. Toshio Suzuki  (จาก World Government Institute, ญี่ปุ่น)

15:00 – 16:00 => การนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมรวมโลกในอดีตและที่วางแผนจะทำในอนาคตของผู้เข้าร่วมแต่ละราย  

16:00 – 17:00 => ผู้เข้าร่วมระดมสมองคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทำในวันรุ่งขึ้น และกิจกรรมที่จะทำร่วมกันต่อๆไปในอนาคต

17:00 - 18:00 => พากันท่องเที่ยวอย่างไร้พรมแดนรอบอนุสาวรีย์รวมโลก, ถ่ายรูปหมู่ 

   

18:00 – 19:00 => รับประทานอาหารเย็นมื้อพิเศษ

19:00 – 22:00 => คอนเสิร์ตรวมโลก (ครั้งที่ 3) ที่อนุสาวรีย์รวมโลก  ***   

* ผู้ร่วมงานสามารถออกจากคอนเสิร์ตเพื่อกลับที่พักได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ  ขอเพียงแจ้งแก่ผู้ประสานงาน  

 

 

อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 

6:00 – 11:00 => มีอาหารเช้าไปส่งให้ที่รีสอร์ท  (ผู้เข้าร่วมที่ประสงค์จะกลับตั้งแต่เช้า โปรดแจ้งต่อผู้จัดงานให้ไปรับ)  

11:00 => เช็คเอาท์เก็บของออกจากรีสอร์ท 

12:00 => ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงในร้านอาหาร  ต่อด้วยการทำกิจกรรมร่วมกันตามที่ได้พูดคุยตกลงกันเมื่อวาน (ตัวอย่างเช่น จัดทัวร์รวมโลก เดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมกับโปรโมทแนวคิดรวมโลก)  

* โปรแกรมและตารางเวลาสามารถยืดหยุ่นได้    

 

 

หมายเหตุ

 

- ทุกกิจกรรมจะได้รับการถ่ายทอดสดทาง Facebook ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

- ภาษาหลักที่ใช้ในการประชุมคือภาษาอังกฤษและภาษาไทย (ปนลาว อิอิ)

- รถไฟออกจากกรุงเทพมาถึงสถานีอุทุมพรพิสัย เวลา 13:01, 16:34, 18:18, 01:52, 04:44, 05:54, และ 08:26 น.  [ใช้เวลาตั้งแต่ 7 ถึง 10 ชั่วโมง  แล้วแต่ขบวนและอาจมีการเสียเวลา]

- รถไฟที่จะไปกรุงเทพ ออกจากสถานีอุทุมพรพิสัย เวลา 8:48, 10:14, 15:48, 18:19, 19:22, 19:49, และ 20:46 น.

- รถบัส (รถทัวร์) ระหว่าง อุบลราชธานี (หรือศรีสะเกษ) กับ กรุงเทพ ปกติแล้วจะมาจอดที่อำเภออุทุมพรพิสัย แถวๆ สี่แยกไฟแดง ถนนสาย 226  (ใกล้กับห้าง Tesco Lotus) ตอนเช้าและตอนเย็น    ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

- สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ห่างจากอนุสาวรีย์รวมโลกประมาณ 100 กม.  มีรถไฟและรถบัสรับส่งผู้โดยสารระหว่าง จ.อุบลราชธานี กับ อ.อุทุมพรพิสัย ให้เลือกได้หลายขบวน  (ถ้านั่งแท็กซี่จะประมาณ 1,000 บาท)

 

แผนที่การเดินทางจาก สถานีรถไฟดอนเมือง มา อนุสาวรีย์รวมโลก